สินค้าและบริการ
                       บริษัท แบมบู อินเตอร์เวิร์ค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


    ทำความสะอาดระวางเรือเพื่อเตรียมรับสินค้าและทำความสะอาด
   ระวางเรือด้วยน้ำยาเคมี


            
            
            

    จัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ  ให้เรือเดินสมุทร

   

   เปลี่ยนชื่อ, สัญลักษณ์ และสีเรือเดินสมุทร

             

    จัดส่งเสื่อกันความชื้นและไม้ปูรองพื้นระวางเรือ

        

        

   จัดส่งไม้สำหรับรัดตรึงสินค้าในเรือเดินสมุทร

        

    จัดทำผ้าใบเพื่อคลุมสินค้า

               

    การลำเลียงกระเป๋าและสัมภาระ ขึ้น - ลง เรือท่องเที่ยว

               
          

TOP

 
  

BANGKOK

Ocean Wave Forecasts

The World Clock

IPPC