สินค้าและบริการ
                               บริษัท วู้ด แอนด์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด


    
    ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม้และเหล็ก
              ทางเราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม้และเหล็กโดยคำนึงถึง ชนิด และ ขนาด
    ของสินค้าเพื่อคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด
              
            
               ลังทึบ                          ลังโปร่ง                          พาเลท

    
   ชั้นวางสินค้าแบบลอยตัว


    บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ
              สำหรับสินค้าอิเล็คทรอนิค

              


    รัดตรึงสินค้า
              สำหรับสินค้าที่ไม่ต้องการการป้องกันมาก

              


     การบรรจุสินค้าเข้าตู้
              เราจะคำนึงถึงปริมาตรเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้ก่อเกิดโยชน์ได้สูงสุด

              

     อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ IPPC

 
  

BANGKOK

Ocean Wave Forecasts

The World Clock

IPPC