/
 


BANGKOK

ร้างระวางเรือ
ซัพพลายอุปกรณ์ให้เรือเดินสมุทร
เปลี่ยนชื่อ, สี เรือเดินสมุทร
เสื่อกันความชื้นและไม้รองพื้นระวาง
ผ้าใบ
ลำเลียงสำภาระในเรือท่องเที่ยว
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ลังทึบ
ลังโปร่ง
พาเลท
ชั้นวางสินค้าแบบลอยตัว
บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
รัดตรึงสินค้า
บรรจุตู้คอนเทนเนอร์
IPPC
ขนส่ง
ขนย้าย
ปรับคืนสภาพพื้นที่